Małopolski Ośrodek Medycyny Prac

Lokalizacja: Kraków / Małopolska
Rok: 2011
Funkcja: służba zdrowia

Projekt dostosowania klatek schodowych do przepisów ochrony przeciwpożarowej, poprzez ich obudowanie oraz zaprojektowanie systemów oddymiających i sygnalizacji pożaru.