Starostwo Powiatowe w Wieliczce

Lokalizacja: Wieliczka / Małopolska
Rok: 2007
Funkcja: administracja

Projekt koncepcyjny przebudowy i rozbudowy budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Wieliczce, na potrzeby siedziby Starostwa Powiatowego w Wieliczce. Zamierzenie miało na celu skoncentrowanie całego ośrodka administracji samorządowej Starostwa Powiatowego w jednym miejscu oraz poprawienie dotychczasowych warunków lokalowych pod względem technicznym, użytkowym, sanitarnych oraz BHP.

Powierzchnia użytkowa obiektu ok. 3000 m².